Lütfen bekleyiniz...

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Önleyici Tedbir Talebinin Reddi Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığın Korunması ve Geliştirilmesi Hakkı İhlal Edilmiştir Haftanın Kararı; Taşınmazın Kira Bedelinin, Yasal Oranda Yapılan Artış Sonrasında Dahi Rayiç Kira Bedelinin Altında Kalması Halinde Beş Yıllık Süre Beklenmeksizin Bölgedeki Rayiç Kira Bedellerine Göre Uyarlanması Talep Edilebilir (27.12.2023) Anayasa Mahkemesi Ana Tarafından Soybağının Reddi Davasının Açılmasına İmkân Tanımayan Kuralın İptaline Karar Verdi Anayasa Mahkemesi Evlat Edinme Yoluyla Kurulan Aile İlişkisinde Evlat Edinenlerin Nüfus Siciline Kaydını Belirli Hâllere Özgüleyen Kuralın İptaline Karar Verdi Haftanın Kararı; Borçlunun Vefatı Halinde Borçtan Müteselsilen Sorumlu Hale Gelen Yasal Mirasçısına Temsil Kayyumu Atanmış ise Kayyumun da Takipte Taraf Gösterilmesi Gerekir (09.08.2023) Haftanın Kararı; Eşler Arasındaki Mal Rejimi Tasfiyesi Davasında Aile Mahkemesi Görevlidir (02.08.2023) Haftanın Kararı; Malik Olmayan Eşin, Aile Konutunda Şahsî Hakkı Bulunmakta Olup Bu Hak, Taşınmazın Parasal Değerini İstemeyi İçermez (05.07.2023) Haftanın Kararı; Satış Bedeli Taşınmazın Gerçek Değerinin Altında ise Sırf Bedelin Düşük Olması Hilenin Kanıtı Olarak Kabul Edilemez (24.05.2023) Anayasa Mahkemesi Kadının Kocasının Soyadını Almasını Öngören Kuralın İptaline Karar Verdi Haftanın Kararı; Mehir Senedinin Geçerli Olabilmesi İçin Evlilik Birliğinin Gerçekleşmesi Gerekir (12.04.2023) Tüm Hukuk Haberleri >>